• E-mail: sales@rumotek.com
 • Produkcja

  Produkcja z magnesami trwałymi

  Wiele postępów technologicznych stało się możliwych dopiero po opracowaniu niezwykle silnych magnesów trwałych o różnych kształtach i rozmiarach. Obecnie materiały magnetyczne mają bardzo różne właściwości magnetyczne i mechaniczne, a zatem cztery rodziny magnesów trwałych mogą być wykorzystywane w bardzo szerokim zakresie zastosowań.

  RUMOTEK Magnet posiada duży zapas magnesów trwałych w wielu kształtach i rozmiarach, które różnią się w zależności od zastosowania klienta, a także oferuje magnesy szyte na miarę. Dzięki naszej wiedzy w dziedzinie materiałów magnetycznych i magnesów trwałych opracowaliśmy szeroką gamę systemów magnetycznych do zastosowań przemysłowych.

  Jaka jest definicja magnesu?
  Magnes to przedmiot zdolny do wytworzenia pola magnetycznego. Wszystkie magnesy muszą mieć co najmniej jeden biegun północny i jeden biegun południowy.

  Co to jest pole magnetyczne?
  Pole magnetyczne to obszar przestrzeni, w którym występuje wykrywalna siła magnetyczna. Siła magnetyczna ma mierzalną siłę i kierunek.

  Co to jest magnetyzm?
  Magnetyzm odnosi się do siły przyciągania lub odpychania, która istnieje między substancjami wykonanymi z określonych materiałów, takich jak żelazo, nikiel, kobalt i stal. Siła ta istnieje z powodu ruchu ładunków elektrycznych w strukturze atomowej tych materiałów.

  Co to jest magnes „trwały”? Czym to się różni od „elektromagnesu”?
  Magnes trwały nadal emituje siłę magnetyczną nawet bez źródła zasilania, podczas gdy elektromagnes wymaga mocy, aby wytworzyć pole magnetyczne.

  Jaka jest różnica między magnesem izotropowym a anizotropowym?
  Magnes izotropowy nie jest zorientowany podczas procesu produkcyjnego i dlatego może być namagnesowany w dowolnym kierunku po wykonaniu. W przeciwieństwie do tego magnes anizotropowy jest wystawiony na działanie silnego pola magnetycznego podczas procesu produkcyjnego w celu zorientowania cząstek w określonym kierunku. W rezultacie magnesy anizotropowe można namagnesować tylko w jednym kierunku; jednakże mają one generalnie silniejsze właściwości magnetyczne.

  Co definiuje polaryzację magnesu?
  Jeśli pozwolimy na swobodne poruszanie się, magnes ustawi się w jednej linii z polaryzacją północ-południe ziemi. Biegun, który kieruje się na południe, nazywany jest „biegunem południowym”, a biegun wskazujący na północ nazywany jest „biegunem północnym”.

  Jak mierzy się siłę magnesu?
  Siła magnetyczna jest mierzona na kilka różnych sposobów. Oto kilka przykładów:
       1) Miernik Gaussa służy do pomiaru natężenia pola emitowanego przez magnes w jednostkach zwanych „gausami”.
       2) Pull Testery mogą być używane do pomiaru ciężaru, jaki magnes może utrzymać w funtach lub kilogramach.
       3) Permeametry służą do identyfikacji dokładnych właściwości magnetycznych określonego materiału.

  Warsztat

  11
  22
  33