• E-mail: sales@rumotek.com
 • Technologia testowania

  TESTOWANIE TECHNOLOGII

  Każdego dnia RUMOTEK z zaangażowaniem i odpowiedzialnością pracuje na rzecz zapewnienia wysokiej jakości produktu.

  Magnesy trwałe są stosowane w prawie wszystkich sektorach przemysłu. Nasi klienci z branży robotyki, farmaceutycznej, samochodowej i lotniczej mają rygorystyczne wymagania, którym można sprostać jedynie przy wysokim poziomie kontroli jakości. Powinniśmy dostarczać części zabezpieczające, wymagające spełnienia rygorystycznych kryteriów i przepisów. Dobra jakość to wynik szczegółowego planowania i precyzyjnej realizacji. Wdrożyliśmy system jakości zgodny z wytycznymi międzynarodowej normy EN ISO 9001:2008.

  Ściśle kontrolowane zakupy surowców, starannie dobrani dostawcy pod kątem ich jakości oraz szeroko zakrojone kontrole chemiczne, fizyczne i techniczne zapewniają, że stosowane są materiały podstawowe najwyższej jakości. Statystyczna kontrola procesu i kontrola materiałów odbywa się przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania. Kontrole naszych wyrobów wychodzących przeprowadzamy zgodnie z normą DIN 40 080.

  Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz specjalny dział badawczo-rozwojowy, który dzięki sprzętowi monitorującemu i badawczemu jest w stanie uzyskać szeroki zakres informacji, charakterystyk, krzywych i wartości magnetycznych naszych produktów.

  Aby pomóc Państwu w lepszym zrozumieniu terminologii stosowanej w branży, w tej sekcji oferujemy informacje dotyczące różnych materiałów magnetycznych, odmian geometrycznych, tolerancji, sił przylegania, orientacji i namagnesowania oraz kształtów magnesów, wraz z obszernym słownikiem technicznym terminologia i definicje.

  GRANULOMETRIA LASEROWA

  Granulometr laserowy zapewnia precyzyjne krzywe rozkładu wielkości ziaren cząstek materiałów, takich jak surowce, bryły i szkliwa ceramiczne. Każdy pomiar trwa kilka sekund i ujawnia wszystkie cząsteczki w zakresie wielkości od 0,1 do 1000 mikronów.

  Światło jest falą elektromagnetyczną. Kiedy światło na swojej drodze spotyka się z cząsteczkami, interakcja między światłem a cząsteczkami powoduje odchylenia części światła, co nazywa się rozpraszaniem światła. Im większy jest kąt rozproszenia, tym rozmiar cząstek będzie mniejszy, im mniejszy jest kąt rozproszenia, tym rozmiar cząstek będzie większy. Przyrządy do analizowania cząstek przeanalizują rozkład cząstek zgodnie z fizycznym charakterem fali świetlnej.

  KONTROLA CEWKI HELMHOLTZA POD kątem BR, HC,(BH)MAX I KĄTA ORIENTACJI

  Cewka Helmholtza składa się z pary cewek, każda o znanej liczbie zwojów, umieszczonych w określonej odległości od badanego magnesu. Kiedy magnes trwały o znanej objętości zostanie umieszczony w środku obu cewek, strumień magnetyczny magnesu wytwarza w cewkach prąd, który można powiązać z pomiarem strumienia (Maxwella) na podstawie przemieszczenia i liczby zwojów. Mierząc przemieszczenie spowodowane przez magnes, objętość magnesu, współczynnik przenikania i przepuszczalność odrzutu magnesu, możemy określić wartości takie jak Br, Hc, (BH)max i kąty orientacji.

  PRZYRZĄD DO GĘSTOŚCI STRUMNIKA

  Ilość strumienia magnetycznego przez jednostkę powierzchni, mierzona prostopadle do kierunku strumienia magnetycznego. Zwana także indukcją magnetyczną.

  Miara natężenia pola magnetycznego w danym punkcie, wyrażona siłą na jednostkę długości, działającą na przewodnik przenoszący prąd w tym punkcie.

  Przyrząd wykorzystuje gausmetr do pomiaru gęstości strumienia magnesu trwałego w określonej odległości. Zwykle pomiaru dokonuje się albo na powierzchni magnesu, albo w odległości, na jaką strumień będzie wykorzystywany w obwodzie magnetycznym. Testowanie gęstości strumienia sprawdza, czy materiał magnesu używany do produkcji naszych niestandardowych magnesów będzie działał zgodnie z przewidywaniami, jeśli pomiar będzie zgodny z obliczonymi wartościami.

  TESTER KRZYWEJ DEMAGNETYZACJI

  Automatyczny pomiar krzywej rozmagnesowania trwałych materiałów magnetycznych, takich jak ferryt, AlNiCo, NdFeB, SmCo itp. Dokładny pomiar charakterystycznych parametrów magnetycznych remanencji Br, siły koercji HcB, wewnętrznej siły koercji HcJ i iloczynu maksymalnej energii magnetycznej (BH)max .

  Zastosuj strukturę ATS, użytkownicy mogą dostosować różne konfiguracje zgodnie z wymaganiami: w zależności od wewnętrznej i wielkości mierzonej próbki, aby określić rozmiar elektromagnetyczny i odpowiedni zasilacz testowy; Wybierz inną cewkę pomiarową i sondę zgodnie z opcją metody pomiaru. Zdecyduj, czy wybrać oprawę zgodnie z kształtem próbki.

  WYSOCE PRZYSPIESZANY TESTER ŻYCIA (HAST)

  Główną cechą magnesu neodymowego HAST jest zwiększenie odporności na utlenianie i korozję oraz zmniejszenie utraty masy podczas testowania i użytkowania. Standard USA: PCT w temperaturze 121°C ± 1°C, wilgotność 95%, ciśnienie atmosferyczne 2 przez 96 godzin, utrata masy

  Akronim „HAST” oznacza „wysoce przyspieszony test obciążeniowy w temperaturze/wilgotności”. Akronim „THB” oznacza „odchylenie od temperatury i wilgotności”. Wykonanie testu THB zajmuje 1000 godzin, podczas gdy wyniki testu HAST są dostępne w ciągu 96-100 godzin. W niektórych przypadkach wyniki są dostępne nawet w czasie krótszym niż 96 godzin. Ze względu na oszczędność czasu, popularność HAST stale rośnie w ostatnich latach. Wiele firm całkowicie zastąpiło komory testowe THB komorami HAST.

  SKANOWANIE MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO

  Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) to rodzaj mikroskopu elektronowego, który wytwarza obrazy próbki poprzez skanowanie jej skupioną wiązką elektronów. Elektrony oddziałują z atomami w próbce, wytwarzając różne sygnały zawierające informacje o topografii i składzie powierzchni próbki.

  Najpopularniejszym trybem SEM jest wykrywanie elektronów wtórnych emitowanych przez atomy wzbudzone wiązką elektronów. Liczba elektronów wtórnych, które można wykryć, zależy między innymi od topografii próbki. Skanując próbkę i zbierając wyemitowane elektrony wtórne, za pomocą specjalnego detektora tworzony jest obraz przedstawiający topografię powierzchni.

  DETEKTOR GRUBOŚCI POWŁOKI

  Ux-720-XRF to wysokiej klasy fluorescencyjny miernik grubości powłok rentgenowskich wyposażony w polikapilarną optykę ogniskującą promieniowanie rentgenowskie i detektor dryfu krzemu. Poprawiona skuteczność detekcji promieni rentgenowskich umożliwia wysoką przepustowość i wysoką precyzję pomiarów. Co więcej, nowa konstrukcja zapewniająca dużą przestrzeń wokół pozycji próbki zapewnia doskonałą funkcjonalność.

  Kamera do obserwacji próbki o wyższej rozdzielczości z w pełni cyfrowym zoomem zapewnia wyraźny obraz próbki o średnicy kilkudziesięciu mikrometrów w żądanym miejscu obserwacji. Jednostka oświetleniowa do obserwacji próbek wykorzystuje diody LED, które charakteryzują się wyjątkowo długą żywotnością.

  PUDEŁKO TESTOWE W SPRAYU SOLNYM

  Odnosi się do powierzchni magnesów w celu oceny odporności na korozję sprzętu do badań środowiskowych, stosując test mgły solnej wytworzony przez warunki środowiskowe sztucznej mgły. Ogólnie rzecz biorąc, jako roztwór do opryskiwania używaj 5% wodnego roztworu soli chlorku sodu o neutralnym zakresie regulacji wartości PH (6-7). Przyjęto temperaturę badania 35°C. Określenie ilościowe zjawiska korozji powłoki powierzchniowej produktu wymaga czasu.

  Badanie w mgle solnej to przyspieszone badanie korozji, które powoduje atak korozji na powlekane próbki w celu oceny (głównie porównawczej) przydatności powłoki do zastosowania jako wykończenie ochronne. Po upływie określonego czasu ocenia się pojawienie się produktów korozji (rdzy lub innych tlenków). Czas trwania testu zależy od odporności powłoki na korozję.